Här följer ett urval av de kunder jag haft under åren.

ITAB

Kundkorg

ITAB är en av Europas främsta leverantörer av butikskoncept, kassadiskar och övrig butiksutrustning.

På ITAB ingick jag i det team som ansvarade för implementationen av ITABs självscanningsslösningar: EasyFLOW, TwinFLOW och MoveFLOW. Arbetet utfördes enligt SCRUM-metodiken, med daily standups och code review. Stort fokus lades på testning av ny och existerande funktionalitet, både manuellt och automatiskt.

Teknik: C++, QML, Qt, QtQuick.

Jordbruksverket

Jordbruk

SAM Internet är Jordbruksverkets interaktiva system för att ansöka om EU-stöd inom jordbruksprogrammen.

Till SAM Internet bidrog jag med kunskaper inom utveckling av applikationer i Angular och TypeScript, samt implementation av en ny interaktiv karta med hjälp av OpenLayers. Under min tid på Jordbruksverket infördes också Git som versionhanteringssystem.

Teknik: Angular, Git, Java, OpenLayers, TypeScript.

Digilär

Utbildning

Digilär är Natur & Kulturs, och en av Sveriges främsta, onlineplattformar för produktion och leverans av digitala läromedel.

Till Digilär bidrog jag med kompetens inom versionshantering och vidareutveckling av deras existerande produkt, bl.a. implementering av interaktiva verktyg för elever.

Teknik: Apache, Git MySQL, PHP, Xen.

Woodland WMS

Woodland WMS

Utveckling av lagerhanteringssystemet Woodland WMS till Sequence Point AB.

Mer information om Woodland WMS finns att läsa på Woodland WMS webbplats.

Teknik: Angular, C#, C++, PostgreSQL, TypeScript, Xamarin, build2, odb.